Mr. Tjibbe Joustra is voorzitter van Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als voormalig voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VPB, tegenwoordig De Nederlandse Veiligheidsbranche) heeft hij een goede kijk op de branche. Eerder was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding. “Het grote publiek is niet erg bekend met het werk van de beveiligingssector. Dat staat haaks op de veelheid van nieuwe taken die beveiligers uitvoeren in het (semi)publieke domein.

‘Beveiliging schuift op van facilitair naar publiek'

“Een gevoel van veiligheid is een subjectief gegeven te vergelijken met het consumentenvertrouwen in de economie. Met mij gaat het goed, maar met anderen slecht. Ik voel mij best veilig, maar ik maak mij wel grote zorgen over de rest van Nederland. Die tweeslachtige houding maakt het moeilijk om er grip op te krijgen. Positieve cijfers kunnen niet verhullen dat de ervaring van mensen een heel andere kan zijn. Dat geldt zeker door diegenen die een overval hebben meegemaakt of hun huis hebben aangetroffen na een inbraak. Dat grijpt bijzonder diep in.

Emplooi

Traditioneel gezien staat beveiliging bekend als facilitaire dienstverlening, naast catering en schoonmaak. De branche is echter steeds zichtbaarder in het (semi)publieke domein. Natuurlijk is het aan de overheid om pal te staan voor een veilige samenleving, maar de beveiliging vindt juist op dit terrein meer emplooi. Daarom schuift zij op van facilitair naar publiek actief. Je ziet specialisaties ontstaan in gevangenissen, in de verkeersbegeleiding - een nieuwe tak van sport - en op scholen. Het resultaat is een breed scala van beveiligingstechnische activiteiten.

 

Eisen

Contact met de buitenwereld is geen nieuw fenomeen voor de beveiliger. Op kantoren en in gebouwen is veel contact met bezoekers en personeel. Toch groeit met de aanwezigheid in het publieke domein het belang van persoonlijke communicatie met burgers. De eisen die aan de beveiliger in de winkel en op straat worden gesteld zullen toenemen, denk alleen maar aan  uitstraling en optreden. Dat aspect mag wat mij betreft meer aandacht krijgen in opleidingen en onderwijsprogramma’s.

Uniformen

Met de kansen in het publieke domein klinkt de roep om innovatie. Informatie-uitwisseling tussen uniformen is belangrijk om op te pakken en verder te verbeteren. Daar ken ik goede voorbeelden van, maar het laat soms ook nog te wensen over. Ik zie het als de taak van de sector om hierin het voortouw te nemen. Op industrieterreinen wordt vaak al vloeiend samengewerkt, de politie komt alleen als er iets aan de hand is op aangeven van de beveiligingssurveillance. Camerabeelden geschoten vanuit beveiligingsauto’s worden overgedragen aan de politie die direct informatie kan uitlezen, denk bijvoorbeeld aan kentekens. Het zijn ontwikkelingen die ik toejuich.”

Mr.Tjibbe Joustra is voorzitter van Onderzoeksraad voor Veiligheid, die is gericht op het verbeteren van de veiligheid in Nederland. De Onderzoeksraad kijkt daarbij vooral naar die situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen. De Raad is voorvalgebonden en trekt lessen op basis van onderzoek naar deze voorvallen.

Tjibbe Joustra