Van de beveiliger wordt een professioneel en actief optreden verwacht. Alert zijn alleen is niet voldoende. Waar gaat het om? Actief inspelen op de omgeving, communicatief zijn en vertrouwen opwekken. 

  Geertje Hoekstra   Freek Stoop  

Freek Stoop

 
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam   Voornaam Tussenvoegsel Achternaam    Voornaam Tussenvoegsel Achternaam    Voornaam Tussenvoegsel Achternaam  

testpagina thumbnails