Ine Spee, crisisadviseur

Hoe ga je om met een schokkende gebeurtenis?

Eerste opvang door collega’s is cruciaal

Ine Spee, crisisadviseur van het Instituut Voor Psychotrauma (IVP) ondersteunt professionals na een schokkende gebeurtenis. 

Hoe word je crisisadviseur?
Ik ben in deze functie terecht gekomen via het onderwijs(advies), het opzetten van een calamiteitenteam voor scholen, crisisondersteuning bij nationale rampen, zoals de oudejaarsramp in Volendam. Wij werken bij IVP voor diverse sectoren en overheden en ook voor hoog-risico organisaties zoals politie en brandweer. We werken veel aan preventie zoals bijvoorbeeld door het trainen van bedrijfsopvang teams. We komen veel tegen, van suïcide op het werk en ongevallen tot aanslagen.

Is het niet zwaar om met dergelijke traumatische gebeurtenissen om te gaan?
Bij de organisaties waar ik aansluit, kom ik als externe binnen. Met andere woorden, ik was er niet bij toen het gebeurde. Daardoor kan ik het beste van mijzelf brengen om anderen te ondersteunen. Dat maakt het tot een heel zinvol werk.

Wat is het eerste dat je doet als je een melding krijgt?
Je kunt op afstand al direct veel doen: is er iemand die je thuis kan opvangen, normaliseren (maak je geen zorgen om stressreacties want die zijn normaal) en tips om afleiding te zoeken. Ook geef ik tips aan leidinggevenden om ze te helpen het proces te monitoren. Soms gaat de persoon in kwestie eerst naar het politiebureau en heb ik pas de dag erna telefonisch contact.

Wanneer is sprake van een trauma?
Het woord valt vaak snel. Gelukkig herstellen veel mensen na een schokkende gebeurtenis. Daarbij is  steun en erkenning  van je (werk)omgeving en je familie van groot belang. In principe gaat het om normale reacties na een abnormale gebeurtenis. Mensen die heel kwetsbaar zijn, hebben vaak wel direct extra ondersteuning nodig.

Welke situaties kom je in beveiliging tegen?
Vooral agressie-incidenten, met name ’s avonds en in het weekend. Beveiligers die op een terrein zijn aangevallen of getuige zijn geweest van een diefstal met geweld. Wat vaak helpt, is terugkijken wat er gebeurd is, een reconstructie maken. Waar was je, wat gebeurde er daarna? Zeker als er meer mensen betrokken zijn, kan het prettig zijn om samen het plaatje kloppend te maken.

Wat kun je beter niet doen?
Niet bagatelliseren. Niet beschuldigend met een vingertje wijzen. Niet iemand iets verwijten. Oppassen met grappen. Humor kan helpen om te relativeren, maar een grap wordt vaak niet geaccepteerd van personen die het incident niet hebben meegemaakt. Iets weglachen of stoer doen kan in de bedrijfscultuur zitten, maar is meestal niet prettig voor betrokkenen.

Wat kun je als collega wel of liever niet doen?
Het gaat erom dat je aansluit bij de behoefte van de betrokkenen. Telkens weer erover praten en het verhaal doen, helpt meestal niet bij de verwerking. Denk aan een kassamedewerker die is overvallen. Alle klanten willen het verhaal horen, dat helpt niet in de verwerking. Ook tegen sensatiezoekers moet je jezelf in bescherming nemen.

Collega’s of leidinggevenden kunnen heel veel doen! Dat is zo belangrijk. Een luisterend oor bieden, een kopje koffie halen, bellen met je partner, ruimte en emotionele veiligheid bieden voor verwerking en eventueel contact opnemen met IVP voor opvang en behandeling.

 

De Beveiligingsbranche heeft een collectief contract met IVP afgesloten.

Schokkende gebeurtenis