Bert den Hartog
Hylco Wijnants en Roelie van den Berg

Praktijkcase: meer veiligheid voor minder geld

Criminaliteit vanaf beeldscherm gesmoord

Waar tref je een politieagent en een beveiliger aan die schouder aan schouder aan het werk zijn? In de Regionale Toezicht Ruimte (RTR), inmiddels op drie plaatsen in Nederland, is dit de dagelijkse praktijk. De RTR is een controlekamer van waaruit razendsnel geschakeld wordt tussen hulpdiensten en beveiligers. Informatie delen door het gebruik van slimme technologie, dat is het recept om criminaliteit in de kiem te smoren of met succes aan te pakken. 

Een verschuiving van publieke taken naar private partijen. Bert den Hartog komt het steeds vaker tegen in de praktijk. ‘Brandweer, ambulance, politie en beveiligingsbedrijven kunnen en gaan steeds meer informatie delen. Beveiligingsbedrijven worden uitgedaagd met een totaaloplossing te komen in plaats van gefragmenteerd hun diensten aan te bieden. Dat is een goede ontwikkeling, waar alle partijen de vruchten van plukken, want criminaliteit kent geen grenzen.’

Een goed voorbeeld van dergelijke publiek-private samenwerking (PPS) is de gezamenlijke controlekamer waar de politie en beveiligers samenwerken. Bert den Hartog, binnen Securitas verantwoordelijk voor Business Development & Technology: “In de RTR observeren beveiligers én politie camerabeelden van bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelgebieden, parkeerplaatsen en uitgaanscentra. Bij het interpreteren van die beeldinformatie maken we gebruik van moderne analysetechnologie.” Gevolg? “Steeds minder informatie gaat onnodig verloren tussen de publieke en private partners. De reactietijd is veel korter en ieder kan vanuit de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden effectief handelen. In zowel het publieke als het private domein is sprake van een daling van de criminaliteit. Het is echt veiliger geworden.”

Livebeelden 

Deze vorm van samenwerken heeft ook een positieve invloed op het werk van beveiligers. “Dat verschuift van reactief naar proactief optreden. Zodra in de RTR iets verdachts wordt geconstateerd in bijvoorbeeld een winkelcentrum, sturen we die beelden naar de beveiliger die ter plekke aanwezig is. Die kan vervolgens direct en heel gericht in actie komen. Geholpen door de techniek. Soms schakelen we zelfs livebeelden direct door. Ik noem dat informatiegestuurde veiligheid.”

Drie O's

De resultaten van de samenwerking liegen er niet om. Binnen drie jaar tijd is sprake van een daling van de criminaliteit met zo’n 80%. Goed voorbeeld, doet goed volgen? “In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om alle ketenpartners op één lijn te krijgen. De RTR kent dan ook een lange voorgeschiedenis. In 2003 startte de politie een onderzoek met als doel het aantal nodeloze alarmeringen terug te dringen. Daarbij waren de drie O’s betrokken: ondernemers, onderwijs en overheid. Dat heeft vervolgens geleid tot de oprichting van de stichting CrimiNee! Met name het delen van informatie tussen publieke  en private partijen ligt gevoelig. Wat mag wel en wat niet. Dat is allemaal juridisch getoetst en dat kostte tijd.”

Tip voor gemeentes

Op overheidsniveau is nog geen eenduidige richtlijn voor samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen. Volgens Den Hartog is dat een kwestie van tijd. “Steeds vaker kruipen ketenpartners – financieel gedwongen – bij elkaar om de mogelijkheden te onderzoeken. Begrijpelijk, want wie wil er nu niet meer veiligheid voor minder geld. Beveiligers kunnen – ondersteund door de techniek – veel slimmer en effectiever worden ingezet. Dat is de toekomst. Je hebt dan wel partijen nodig die over hun eigen grenzen heen kunnen kijken.”   

Roelie van den Berg, hoofdobservant van Securitas:

Samen de klus klaren

"Vanaf het begin was de vraag niet of maar hoe gaan we samenwerken? Dat is een grote stap hoor, want politieagenten en beveiligers hebben daar nog weinig ervaring mee. We hebben hier veel zien veranderen. Een hele grote drempel hebben we weggenomen door alleen al samen een werkoverleg binnen te lopen. Ik zal nooit de eerste keer vergeten toen ik als beveiliger samen met een politieagent binnenstapte in een politiewerkoverleg. Inmiddels is het resultaat verbluffend. Je werkt met een andere discipline samen en samen los je incidenten op. Ik vind het mooi om in een politierapport te lezen: we hebben samen met de observant in de RTR een zaak opgelost of een verdachte kunnen aanhouden.

Vertrouwen moet natuurlijk groeien, want dat heb je niet met één presentatie bereikt. In de Regionale Toezicht Ruimte is het besef gegroeid dat we elkaar nodig hebben en dat samenwerking hiervoor de weg is. We noemen elkaar collega’s, want we zijn samen met dezelfde zaak bezig en vullen elkaar aan. Waar de grens van de beveiliging stopt, neemt de politie het over. We hebben als beveiligers meer inzicht in de wereld van politie gekregen, het geeft je kennis echt een boost. Opeens ben je niet meer alleen beveiliger, maar ben je een verlengstuk van de politie, het voorportaal van de meldkamer van de politie. We zijn een schakel naar een politieoptreden, want wij proberen via de camera’s criminaliteit op te sporen. Het snel en correct doorgeven van informatie, versnelt de kans om de verdachte aan te houden. Zo klaren we samen de klus!" 

RTR Nijmegen