‘Meer blauw op straat is achterhaalde verkiezingsretoriek’

“Meer blauw op straat. Typisch zo’n verkiezingsslogan die we ongetwijfeld weer vaak gaan horen de komende maanden. Maar daarmee hou je mensen voor de gek. Het is een achterhaald en demagogisch concept. Ik communiceer voortdurend met burgers dat we inzetten op informatiegestuurde politie.” Het lijkt op een persoonlijke missie. Burgemeester Elbert Roest wil collega’s en politici wakker schudden om met een andere bril te kijken naar veiligheid. “Flexibiliteit en veiligheid kunnen niet zonder elkaar. Agenten moeten direct kunnen inspringen op actuele of urgente zaken. Het feit dat burgers daardoor geen slenterende politie in het straatbeeld zien, neem ik voor lief.”

Circulerende politie is echt verspilde inzet, vindt Roest. “Zij moeten ‘boeven vangen’, recherchewerk doen, huisbezoeken afleggen. Burgers voelen zich echt niet veiliger als zij vaker uniformen zien. Op het moment dat beveiligers en burgers iets verdachts signaleren, moet de politie acteren. Dat motiveert en draagt bij aan de veiligheidsbeleving.”

Puzzel

Het is voor elke gemeente een andere puzzel hoe het beveiligingsvraagstuk optimaal kan worden ingevuld. In Laren werpt het convenant Particuliere Beveiliging zijn vruchten af. “We bepalen de inzet van politie en beveiligers op basis van trends en de actualiteit. De trends kunnen we ons eigen maken aan de hand van de criminaliteitscijfers die de Politie Midden-Nederland ons periodiek stuurt. Daarnaast heeft de politie de vrijheid om extra capaciteit in te kopen bij het particuliere beveiligingsbedrijf als de actualiteit daarom vraagt. Op die manier kan ik als burgemeester de schaarse en kostbare politiecapaciteit inruilen voor goedkopere beveiligers.”

Grenzen

Voor gemeenten ligt er nog een terrein braak om de samenwerking tussen politie, beveiliging en toezichthouders te professionaliseren. “Het blijft aftasten welke informatie je met elkaar deelt en hoe. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld, waarmee we ook justitie aangelijnd houden. In dat spanningsveld zoek ik graag de uiterste grenzen op. Zo geeft de politie wel informatie over veelplegers door, maar mogen namen en foto’s niet in surveillanceauto’s van het particuliere beveiligingsbedrijf liggen. We willen voorkomen dat die gegevens op straat liggen in geval van een auto-inbraak.”

Reputatieschade

Het wegen van kosten en kwaliteit is complex. Roest: “Partijen moeten echt van elkaar op aan kunnen. Daar is een relatie voor nodig, gebaseerd op kennis en ervaring. De politie heeft daarin echt een stap moeten maken. Logisch, want op het moment dat het mis gaat kan dat veel reputatieschade opleveren.” Toch ziet Roest dat – mede dankzij de bereikte resultaten – het vertrouwen enorm is gegroeid. Op het moment dat de communicatie vloeiend verloopt en het vertrouwen er is, kun je elkaar ook de ruimte geven om te acteren.’  

Verschuiving

Eigenlijk zou elke gemeente regelmatig moeten meten hoe het is gesteld met de veiligheid. “Door te meten, en dit te combineren met registraties en rapportages, kun je beter sturen. Cijfers zijn nuttig om invulling te geven aan het lokale veiligheidsbeleid.” Toch ziet Roest een verschuiving optreden van generieke informatie naar maatwerk. “Een goed voorbeeld daarvan is de betrokkenheid van burgers via Burgernet en buurtpreventieverenigingen. Daarmee stuur je op wijk- en soms zelfs op locatieniveau.”  

Regisseur

Volgens de burgemeester is het zeker de moeite waard om de relatie tussen de particuliere beveiligingsbranche en de formele kanalen te verkennen. “Het is een ontdekkingstocht die voor alle partijen winst kan opleveren, met de gemeente als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid.” 

Meer blauw op straat?