Met de geldkoffer onderweg naar een klant
Persoonlijk contact en overleggen van legitimatie
Sealbag voor in de geldkoffer
Overdracht met een handtekening
Transporteur op pad
Bekend beeld: de traditionele geldwagen
Papierwerk hoort erbij

Geld onderweg maar wel achter slot en grendel

Over geld- en waardetransport is veel te vertellen. Helaas is het werk voor een groot deel vertrouwelijk en speelt het zich achter gesloten deuren af. Procedures, voorzorgsmaterialen en controlemomenten kenmerken het dagelijkse werk van de beveiligers. Elke seconde moet je alert zijn, elke situatie kent zijn eigen regie. Doorlopende training en regelmatige oefeningen houden de beveiligers scherp.

Veiliger

De hoeveelheid geld schrijft het type transport voor. De Safe Express geldwagen rijdt bijvoorbeeld naar ondernemers die lagere afstortbedragen hebben. Dit geldtransport is voor hen veiliger omdat zij niet meer bij de bank hoeven af te storten. De geldtransporteur werkt hierbij alleen en rijdt in een witte geldwagen rond. Tijdens de geldoverdracht krijgt hij in de winkel de sealbag van de ondernemer overhandigd. Hij scant zowel de barcode van de locatie waar hij zich bevindt, als de barcode van de sealbag en stort deze direct af in de koffer. De klant ontvangt na het plaatsen van een handtekening een ontvangstbewijs.

Teamverband

Bij een regulier geldtransport met de bekende blauwe geldwagen gaat dit anders. Geldtransporteurs werken de hele dag in teamverband. Eén gaat met de geldkoffer de winkel in terwijl de ander in de geldwagen blijft. De overdracht vindt bovendien onzichtbaar plaats in de kluisruimte, achter slot en grendel. Het kan echter ook zijn dat de geldtransporteur het geld niet overhandigd krijgt van de klant maar dat hij het afgestorte geld zelf uit een kluis haalt. Dit vergt weer andere vaardigheden waar een speciale opleiding voor is.

Om welk transport het ook gaat, de geldtransporteur is altijd alert en houdt zich aan de procedures. Geld- en waardetransport is ook mensenwerk. Klantencontact is belangrijk, uiteraard vergezeld van legitimatie. Papierwerk hoort er ook bij. Voor en na de dienst verwerken de transporteurs een set formulieren. Na de overdracht hiervan worden ook sleutels en pda ingeleverd.

Geld- en waardetransport