Hoewel dit platform met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kunnen Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) en Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) geen garantie geven dat de op dit platform gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. SOBB en SFPB zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van dit platform of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Disclaimer