Danielle Justus, HR-directeur Securitas

Het is de beveiliger die de handschoen moet oppakken

Abhilash Sewgobind: Wat doet de leidinggevende eraan om collega’s te verleiden na te denken over een nieuwe invulling van hun baan? ‘Denk eens aan een andere baan’ is nu eenmaal niet de boodschap waarmee je graag de boer opgaat, toch?

Abhilash stelt een goede vraag, maar aan de verkeerde persoon. Je ziet dat binnen de branche en binnen veel organisaties duurzame inzetbaarheid wordt opgepakt. Maar mensen dwingen, dat willen we en dat kunnen we niet.

Met een branche brede aanpak is het bereik ideaal en bovendien minder bedreigend. In 2018 zijn we bijvoorbeeld met het SOBB voornemens een pilot te starten in het kader van leven lang leren. We willen dat beveiligers in hun vak en persoonlijke ontwikkeling stappen maken. Kennis, vaardigheden en toekomstgericht denken. Meegaan met de verandering is ook nog ‘ns goed voor het imago van het vak, omdat we uitstralen dat we up to date zijn.

Bij Securitas blijven we medewerkers erop attenderen, we organiseren themaweken, bieden informatie en hulp aan. Maar: ik kan niemand verplichten om in beweging te komen. Van bijvoorbeeld een geldplan, voor mensen die geld tekort komen of over hebben, kun je gebruik maken. Als je het nuttig vindt natuurlijk.

Positief gestemd

Als ik kijk naar de ontwikkeling in de markt zie ik vooral groei. De markt is positief gestemd en we hebben veel vacatures, ook voor aspirant beveiligers. In de hele branche zie je dat bedrijven zich ontwikkelen en steeds meer integrale veiligheidsoplossingen aanbieden. We hebben voldoende perspectief te bieden. Het vraagstuk zelf - hoe blijf ik duurzaam inzetbaar op de (middel)langere termijn – wordt daardoor eigenlijk alleen maar actueler.

Ik zie dat medewerkers positief reageren op verschillende thema’s binnen Duurzame Inzetbaarheid, zoals gezondheid, financiën en loopbaan. Het best worden de verhalen van collega’s gelezen. Bijvoorbeeld het verhaal van een surveillant die ook als schrijver werkt en het verhaal van een andere collega die vertelt over hoe zij balans houdt tussen een gezonde levensstijl en onregelmatige werktijden. Dat wekt interesse op. Er is ook veel belangstelling voor de digitale diëtiste. En - laat dat duidelijk zijn – we zien het liefst dat collega’s massaal bij ons aankloppen om van de instrumenten gebruik te maken.

Wake up call

Ik juich het toe als mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf het initiatief nemen. Je hebt maar een leven, maak er het beste van! Als de branche of je werkgever je iets aanbiedt, maak er dan gerust gebruik van. Zie het niet als bedreiging maar als kans. Toch is de beste wake up call voor veel mensen nog steeds een negatieve aanleiding, helaas. Als er iets negatiefs gebeurt – een slechte boodschap, een echtscheiding – komen mensen in beweging, en dat is eigenlijk altijd te laat.

De medewerker in de regierol. Dat is het ideale model. We kunnen oneindig veel aanbieden, het is echter de beveiliger die de handschoen moet oppakken. Wat is hierbij de rol van de vakbond, Abhilash? Hoe zetten jullie je achterban in beweging?

Dit weblog wordt geschreven door Daniëlle Justus (Securitas) en Abhilash Sewgobind (De Unie Security), beiden bestuurder bij de Beveiligingsbranche.

Danielle - blog 3: Het is de beveiliger die de handschoen moet oppakken